DU GÖR SKILLNAD

JO INITIATIVE

Genom att ha mig som PT så bidrar du med en slant till JO Initiative.
1 % av alla mina intäkter går direkt till projektet som hjälper personer med funktionsvariationer att få bättre möjligheter till träning.

Initiativet

Rörelse för alla. Detta är ett initiativ i samarbete med Jacob Olssons projekt JO Initiative. De som jobbar för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsvariationer att bli mer fysiskt aktiva och satsa på sin idrott.

Varför finns vi

Syftet med JO Initiative är att ge personer med funktionsvariationer resurserna och verktygen att bli mer fysiskt aktiva samt möjligheten att satsa på sin idrott. Vi jobbar även för att hjälpa föreningar som jobbar mot samma mål. Vi över vårt samarbete med Daniela och vi är väldigt tacksamma att hon skänker 1% av sina intäkter till vårt projekt.

Hur gör du skillnad?

När du har bestämt dig för att göra din livs bästa investering i dig själv och dina mål så kommer du samtidigt hjälpa någon annan nå sina drömmar. För varje köp som görs på www.danielakierdorf.se så skänks 1 % av intäkterna direkt till JO Initiative.

Bakgrunden

JO Initiative startade 2019 av Jacob Olsson. Bakgrunden till initiativet är Jacobs lillebror David som sitter i rullstol pga. en medfödd muskelsjukdom. Den sjukdomen har gjort att han fått anstränga sig extra mycket för att lyckas. Idag spelar David i paralandslaget i bordtennis och det hade inte varit möjligt utan familjens stora stötting och support. Alla har får inte samma stöttning och därför vill JO Initiative hjälpa så många som möjligt med funktionsvariationer att komma igång och lyckas med sin idrott.

Hur ska vi gå till väga?

  • Skänka utrustning kan hjälpa personer att hålla sig fysiskt aktiva hemma.

 

  • Skänka produkter som kan hjälpa till vid en idrottssatsning.

 

  • Motivera genom att kommunicera med folk på plats samt online.

 

  • Hjälpa personer satsa på sin idrott genom ekonomisk stöttning.

 

  • Hjälpa föreningar som jobbar mot samma mål med ekonomisk stöttning. Vara en brygga mellan näringslivet och föreningar som delar samma vision.

The team

Daniela Kierdorf

Ambassadör

Jag är med och stöttar JO Initiative så att fler personer kan satsa på sin idrott. Handlar du hos mig så går 1% av mina intäkter till initiativet.

Jacob Olsson

Grundare

Jacob startade projektet 2019 och vill hjälpa så många som möjligt att bli
fysiskt aktiva och nå sina mål med sin idrott. Tack för att du handlar hos Daniela och stöttar initiativet.

Jan Safar

Medgrundare

Medgrundare till JO Initiative med roll som projektledare. Jan jobbar för att driva föreningen framåt för att öka sin förmåga att hjälpa så många som möjligt.